Selasa, 27 September 2016

Cara mudah buat aplikasi webview (hybrid) menggunakan Intel XDK

Intel XDK iadalah kit pembangunan aplikasi natif yang dinbangunkan oleh intel menggunakan teknologi HTML5, CSS dan Javascript. Aplikasi dikompil secara dalam talian menggunakan platform cardova untuk membolehkan aplikasi dipasang dalam pelbagai sistem operasi seperti android, tizen, ubuntu touch, windows phone, chrome dan ios.

Berikut adalah cara mudah dan peling simple yang saya cuba untuk membangunkan aplikasi dengan webview.

Keperluan:
  1. Pastikan kita telah ada sistem atau web yang menggunakan paparan responsive (dalam ujian ini saya menggunakan blog ini http://adi.my).
  2. Talian internet.
  3. Intel XDK sudah dipasang (https://software.intel.com/en-us/intel-xdk).
 Langkah-langkah:
 1. Pilih start a new project - pilih HTML5 + Cardova

2. Tentukan nama dan lokasi projek disimpan - create
 3. Paparan kod akan terpapar - masukkan skrip seperti di bawah antara


4. Klik tab simulate - Klik butang Start Simulator